Turrapporter fra klubbens ture 2021 og 2022

Rapporter fra klubbens ture 2022

Turrapport –

Sildetur søndag den 9. okt. fra Vedbæk Havn.

Skipper på ”Sandmanden” havde ændret sildeturen med afgang fra Vedbæk havn, fordi der stadig var trængsel på Nordhavnen i Helsingør på grund af tun fiskeriet.

Vi seks deltagere mødtes ved Vandtårnet og kørte til Vedbæk Havn, hvor vi var i god tid, før vi kl. 7,30 sejlede mod Hven og startede sildefiskeriet.

Det havde blæst en del nogle dage før, men om søndagen var vejret, godt til vort fiskeri. Vinden var kun let fra sydvest.

Vi gik i gang med fiskeriet på ca. 20 meter vand, sildene stod dybt og skulle hentes et stykke nede, men der var ikke så megen strøm i vandet, så det gjorde noget.

Der blev fisket og vi fik mange pæne sild, de største på op til 270 g.

Vi ”rykkede” nogle gange og der blev også fanget en del makreller, pæne makreller, tæt på

kiloet.

                      

Op ad dagen, stod sildene lidt højere i vandet, alligevel er der jo altid en del af dem der falder af, inden de lander i fangstkurven på båden.

Der blev i alt fanget 33 makreller, og 4 torsk, den største 1,720kg/60,0cm 

Fiskeriet sluttede før middag for at sejle tilbage til Vedbæk Havn, og med tid til at spule sildene delvis for skæl.

Efter at være kommet på land, blev fangsten vejet, inden turen gik hjemad.

 

Fangst resultat blev:

Poul Erik -   25,2kg sild + 6 makrel.

Erik -           19,0kg sild + 2 makrel.

Johnny        19,7kg sild + 4 makrel.

Stig -           18,1kg sild + 11 makrel

   (heraf 3 store på næsten 1 kg stk.)

David          11,0kg sild + 6 makrel.

Michael       11,0kg sild + 4 makrel.

 

I alt 103,0 kilo sild og 33 makrel.

                              Turleder Stig

 

Fladfisketur fra Onsevig onsdag den 21. sept.

Vi var 11 deltagere, som med start fra Vandtårnet, kørte til Onsevig Havn, hvor vi skulle sejle med turbåden "Hanne" fra kl. 8,00 - kl. 15,00.

Vi ankom i god tid og gik ombord og riggede til.

Vejret startede med let vind, som senere på dagen blev til en svag vind og med solskin fra start til slut.

Vi startede med ca. 3 kvarters sejltur sydover, hvor der blev fisket, men kun med få fangster. Derefter sejlede vi mere sydover og over mod Langeland og godt op ad formiddagen, kom der gode og mange fangster om bord.

Bundstrømmen var lige som den skulle være, ikke for stærk, og med tidevandsskifte (højvande) sidst på formiddagen.

Der blev fisket med super fine og friske børsteorm, leveret af skipper, som agn, og langt størstedelen af fangsterne var rødspætter.

Over middag tog fangsterne af og da klokken var omkring 13,50, sluttede fiskeriet, hvorefter vi havde over en times sejltur tilbage til Onsevig Havn.

De største fladfisk m. fl. blev indvejet på havnen inden vi drog mod Haslev.

Fangsterne var flest rødspætter og lidt skrubber samt isinger, og ganske pæne  i forhold til tidligere års antal fangster.

          

Resultatet blev:

Robert          31 fladfisk (største 810g)

Stig              24 fladfisk (største 820g)

Philip            21 fladfisk

Søren             20 fladfisk

Poul Erik         16 fladfisk

Troels             14 fladfisk

Michael            14 fladfisk

Per Fl.              13 fladfisk

Johnny             12 fladfisk

Jørgen              8 fladfisk

David                 8 fladfisk

 

   I alt 181 stk. fladfisk.

 

Turrapport

 

Makreltur fra Odden.

Med 4 tilmeldte var det tid til en makreltur lørdag den 8. august fra Sj.Odde med Marianne F.Vi lagde fra kaj kl. 14.00 og sejlede en times tid ud  mod n.v. langs revet.

Der blev sagt værsgo, på 5-10 m vand, der var fisk, men de var spredte.Efter flere drev i området, sejlede vi et kvarters tid længere mod n.v. på Schultz grund.

Nu var der 15-25 m vand og det hjalp, nu kom stimerne i et jævnt tempo.Turlederen havde inden afgang bestilt godt vejr og masser af makreller.Det var havblik og 27 grader ude midt i Kattegat.

 

Vi var 28 mand ombord - fangst 327 makreller.

Alle fisk i pæn størrelse op mod 500 gr.

 

 

Os fra ”Haslev elite fiskeklub” fangede:

 

Philip                              17 makreller

Poul Erik                         13    
Anders                             
Hjalte                             6    

Formiddags holdet fangede 574 makreller.

 

Turhilsen  Philip

 

Turrapport -

Havtur fra Vedbæk.

Søndag den 19. juli kl. 6,00 kørte vi 6 mand til Vedbæk Havn, hvor fra vi sejlede ud med "Sandmanden" for at fange sommer torsk.

Det var skyet med en svag vind og små fine bølger. Senere på dagen blev det varmt med solen fremme.

Vi sejlede over mod Hven og fiskede på nogle pladser, men torskene var svære at finde, og vi sejlede derefter over på den anden side af Hvens sydside.

Der lå omkring 20 både, turbåde og små både.

Skipper kredsede rundt for at finde fiskene.

Det var svært og vi sejlede igen med en hel del ryk / "sejlen lidt rundt" for at finde de små og spredte fiskestimer på ekkoloddet.

Så snart klokken ringede, var det med at få pirk eller jig, nogle med ophængere, ned og ramme bunden, et løft med stangen og sådan blev der fisket. Flere gange var det kun et kort tids fiskeri på pladsen og sådan gik dagen.

Det blev efterhånden en varm fiskedag med for få torsk. Vi måtte nøjes med 2 torsk i snit pr. mand, hvor kvoten ellers er på 5 torsk pr. mand pr. dag.

Det gav dog fisk til alle klubbens 6 deltagere med i alt 12 torsk.

(Sidste år fangede vi 29 torsk) 

 

 

                  Kopi (2)  af IMG_0021

Stig fangede største torsk af Haslev holdet……. den vejede 2,1 kg og det gav 1. præmien, en flaske rødvin.

Tillykke med det.

 

Fangst resultat for Haslev holdet blev:

Stig  ………2 torsk (største 2,1 kg).

Bender     3 torsk……største 1,8 kg

Anders     2 torsk……største 1,7 kg

Philip       2 torsk……

Edvin       2 torsk……

Hjalte       1 torsk….. 1,2 kg / 53 cm

 

                Knæk & bræk    Stig

 

Turrapport –

Fladfisketur fra Rørvig.

Søndag den 28. juni var der klubtur til Rørvig, hvorfra vi sejlede ud med Marianne F. for at fange fladfisk i Isefjorden mellem Hundested og Rørvig.

Vi mødtes, 8 medlemmer, ved Vandtårnet kl. 7 og kørte til Rørvig i to biler. Vejret var med let vind og en svag sol. Over middag fik vi dog en ”pæn” regnbyge, men heldigvis af kort varighed.

Der var afgang fra kajen kl. 9 og efter en sejltur på få minutter ankom vi til første fiskeplads. Her blev der fanget nogle få fladfisk.

Vi rykkede rundt flere steder i området og der blev fanget lidt fladfisk hist og pist. Der var osse nogle undermålere, som skulle ud og have noget mere sul på kroppen.

Op ad dagen ved middagstid blev der fisket et stykke ud for Hundested Havn. Men det blev ikke bedre og derefter blev der sejlet til forskellige pladser over mod Rørvig, hvor der ligeledes var langt mellem bid af fladfiskene.

Klokken 15 var turen slut med 36 fladfisk fordelt på 8 deltagere.

Philip blev dagens storfanger med 9 stk. fladfisk, heraf tillige dagens største skrubbe på 0,840 kg og 42 cm, som blev indvejet til Pokalkonkurrencen.

Dagens fangst for Haslev holdet blev:

 

Philip      9 stk. (største 0.840kg/42cm)

Poul Erik         7 stk. fladfisk

Stig                6 stk. 

Ole                 5 stk. 

Bender            3 stk. 

Edvin              3 stk. 

Anders            2 stk. 

Hjalte              1 stk. 

 

                      Knæk og bræk  Stig

 

Turrapport –

Havtur onsdag den 20. juli.

Onsdag morgen var vi 4 mand klar ved Vandtårnet.

Kombineret havtur med Sandmanden fra Vedbæk for at fange torsk og fladfisk.

Der var sol og blå himmel og kun en svag vind og næsten ingen bølger eller kun små lette bølger.

Vi sejlede mod Hven og startede med at fiske efter fladfisk på et par pladser.

Det gav fladfisk til flere af os.

Da bundstrømmen blev lidt pæn og da fiskeriet døde ud valgte skipper at sejle til et par andre pladser.

Her blev der også fanget lidt fladfisk.

Efter fladfiskeriet var slut, sejlede skipper til et nogle andre pladser for at vi nu skulle fange torsk.

Skipper kredsede rundt for at finde torskene og mente han fandt dem…….. der var bare ikke rigtig nogen der bed på.

Vi rykkede et par gange for torske fiskeri på andre pladser, uden held, indtil fiskeriet sluttede ved lidt før 14 tiden, hvorefter vi sejlede tilbage til Vedbæk havn.

En mager fisketur, men med sol, varme og sædvanlig hygge og snak.

 

               Kopi  af IMG_0030

 

Fangst resultat for Haslev holdet blev:

Johnny      5 fladfisk

Stig        4 

Philip         3 

Bender      nød bare turen

 

Knæk & bræk    Stig

 

Turrapport –

Fladfisketur søndag den 19. juni.

Søndag morgen var vi 7 mand klar ved vandtårnet kl. 6.30 - Sidste mand stødte til os ved Marianne F. i Rørvig havn. 

Skipper havde usikkerhed om aftaler om påstigning (ikke fra vores side) så vi var en tur i Hundested efter en enkelt person. 

Derefter sejlede vi ud af fjorden op nord for Hundested ud for Knud Rasmussen`s hus, her var der ca. 6 m vand og nogle få fladfisk. 

Tilbage i fjorden sydvest for Hundested, det var lidt bedre. Efter flere drev her uden den store fangst sejlede vi over til Rørvig og her gik det lidt bedre, nu begyndte der at ske lidt mere. Måske fordi det klarede op efter en del byger. 

Ved 15 tiden sejlede vi til Rørvig og det var tid til status. 

Vi fra team Haslev fangede:

Kenneth        8 flade

Stig              7   ”

Poul Erik         

Søren             

Johnny           

Philip            3  

Jørgen          2  

Peter            0  

 

I alt 33 stk. Poul-Erik fik den største på 600 gr. 

Hornfisk, makrel, og torsk så vi ikke noget til, der var kun nogle få fjæsinger der ville blande sig. 

Turhilsen   Philip. 

 

Turrapport –

Hornfisketur d. 13. maj.

Der var tilmeldt 8 medlemmer til vor årlige åbne hornfisketur, en enkelt mødte ikke op………havde måske glemt det.

Vi startede kl. 07,30 i ”Tårnet” til frisk morgenbrød og kaffe, og der blev snakket om, hvor vi skulle fiske.

Der var en god vind fra vest, hvilket gjorde nogle begrænsninger til valg af fiskeplads. 

Vi besluttede at køre til Næs og fiske der, som vi har gjort i flere år, når vejret ellers var til det.

Ole og Flemming kørte mod Grønsund og fiskede der lidt nord for Næs-stykket.

Vi andre ankom og parkerede langs med kysten tæt ud for fiskepladsen, og med vinden i vest, var der fralandsvind,  og strømmen / bølgerne kom fra nord og vandet så klart ud, så det skulle være helt ok.

Vi fordelte os på kysten og startede fiskeriet ved ni halv ti tiden.

Der blev fisket med blink/wobler med silkekrogen og med bombarda flåd og krog med hornfiskestrimmel.

Fiskeriet gik rimeligt, der var hornfisk, men der var også lidt afstand ind imellem fangsterne.

Fiskeriet sluttede klokken 14,30 med optælling af de fangne hornfisk.

 

Ved optælling blev resultatet:

Stig             17 hornfisk

David          16 hornfisk

Michael        15 hornfisk

Poul Erik        8 hornfisk

Ole               5 hornfisk

Per Fl.           4 hornfisk

Flemming       0 hornfisk

 

I alt 65 stk. hornfisk.

 

Uddeling af 1. præmie til Stig for fangst af flest hornfisk, fanget på bombarda og hornfiskestrimler.

Efter "præmieuddeling" var der afgang til Haslev.            

                           Turleder Stig

 

 

Turrapport –

Put & Take den 25. april.

Klubturen til Vesterled P&T med deltagelse af Johnny, Walter, Ole og turleder Kenneth.

Vi gik i gang med fiskeriet kl. 8.30. Kenneth havde sørget for fint vejr med sol og havde også sørget for, at vi kunne have søen for os selv hele dagen.

Vi kunne se enkelte fisk hist og her, men selv om vi fiskede med alt muligt forskelligt grej, var fiskene temmelig ligeglade.

Ud på eftermiddagen ramte Johnny rigtigt med en klump PowerBait og fik hevet en fin bækørred på 40 cm og 830 gram på land. Det blev turens eneste fisk, men alle deltagere var enige om, at det var en hyggelig dag og at det måtte være søen, der var noget galt med.

Dagens største nederlag gik til turlederen, der blev svigtet af hans elskede "Herning-fluen" som i følge ham selv, var så toptunet og indbydende, at han selv fik lyst til at spise den !

                         Turleder Kenneth

 

Rapporter fra klubbens ture 2021

Turrapport –

Nytårstur med ”Sandmanden

 

 

Vores Nytårstur den 29. dec. var med fuld tilmelding, 12 mand, men med et enkelt afbud.

Vejret var overskyet, diset og kun få + grader, små bølger og en svag vind, hvad mon dagen kunne byde på ??

Vi startede med at sejle et godt stykke sydover mod Hven for at fiske på 25-28m vand.

Det skete der ikke så meget ved.

Vi sejlede til flere pladser på dybt vand, hvor der kun blev fanget nogle få undermåls torsk.

Derefter rykkede vi til pladser med ca. 15 m vand, og godt op ad formiddagen fangede Troels, det der skulle vise sig at blive dagens fisk, en flot torsk på 2,95 kg / 68 cm.

Selv om der blev fisket med alverdens pirke og ophængere, silde-forfang, jigs mv. i forskellige farver og vægte lykkedes det ikke at fange flere torsk.  

Vi sluttede dagen i Vandtårnet med lidt socialt samvær og ønsket om et Godt Nytår, hvor Troels fik overrakt 1. præmien, en flaske Enkelt, for fangst af ”turens største torsk”.

 

 

 

Turleder Stig                                    

 

Fladfisketur den 2. nov.

Deltagerne mødtes ved Vandtårnet med start kl. 5,15. En tæt  morgen trafik mod København, men uden standsninger og så videre mod Helsingør Nordhavn, hvor vi skulle sejle med "Sandmanden" fra kl. 8 - 14.

Vi ankom i god tid, gik ombord, riggede til og fik social snak.

Vejret var gråt, skyet og med kun svag vind fra syd-østlig retning.

Vi sejlede sydover og fiskede på  forskellige vanddybder nord for og tæt nord ud for Hven.

Der var lidt flade ind imellem, men ikke så mange som ønsket.

Vi sejlede ”tilbage” og lagde os tæt ud for Helsingborg Havn på 5 - 8m vand.

Her var der fladfisk, og her fik vi en del uden at kunne prale af det.

Resultatet blev:

Stig                           6 fladfisk (st. 580g)

Peter                        3 fladfisk (st. 540g)

Poul Erik                   7 fladfisk (st. 520g)

Johnny                      4 fladfisk

Troels                       2 fladfisk

Philip                        0 fladfisk

I alt 22 stk. fladfisk.

Turleder Stig

 

Vesterled Put & Take den 11. okt.

Vi var 3 mand der mødtes ved Vandtårnet, Stig, Walter og jeg.

Vejret var strålende, og humøret højt. Walter lagde ud med flod og haveorm og fangede op ad dagen, 5 skaller.

Stig og jeg fiskede med spinner, gennemløber og Bombarda med flue til godt op ad dagen uden bid, selvom vi kunne se fisk, der sprang og andre fiskere, der fik fisk på krogen.

Et godt stykke over middag, hvor jeg fiskede med Bombarda og flue, fik jeg ved hjælp af Stig dog pludseligt et godt hug af en Regnbueørred på 2,110kg og 55 cm.

En hyggelig og god tur med få fisk.

 

Med turhilsen Kenneth

Fladfisketur fra Onsevig tirsdag den 21. sept.

Vi var 10 deltagere, som ved start fra Vandtårnet, kørte til Onsevig Havn, hvor vi skulle sejle med turbåden "Hanne" fra kl. 8,00 - kl.15,00.

Vi ankom i god tid og gik ombord og riggede til.

Vejret startede med let vind fra sydvest, som op ad dagen tiltog til 5-7 m/s. Det var overskyet hele dagen og omkring middag fik vi en lille smule regn.

Vi startede med en times sejltur sydover, hvor der blev fisket lidt, hvorefter vi sejlede over mod Langeland og fiskede på flere pladser der.  Vi drev lidt for hurtigt, til vort fladfiskeri, hvilket gør følingen for fiskeriet lidt sværere end ønsket.

Der blev fisket og fisket, med fine børsteorm som agn.

Nogle af deltagere havde lidt svært med at få gang i fangsterne, men efterhånden fik vi alle fanget fladfisk, hvoraf en god del var rødspætter. 

Da klokken var omkring 14,15, sluttede fiskeriet, hvorefter vi sejlede tilbage til Onsevig Havn.

Fangsterne var flest skrubber og en hel del rødspætter samt isinger, men ikke overvældende i forhold til tidligere års antal fangster.

 

Resultatet blev:

Stig                           12 fladfisk (største 840g)

Troels                       9 fladfisk (største 700g)

Per Fl.                       7 fladfisk

Jørgen                      6 fladfisk

Bender                      5 fladfisk

Poul Erik                   5 fladfisk

Peter                        5 fladfisk

Søren                        5 fladfisk

Dan                           5 fladfisk

Philip                        3 fladfisk

 

  I alt 62 stk. fladfisk

Turleder Stig

Turrapport -

Makreltur fra Odden

Lørdag den 7. august.

Der var 6 personer tilmeldt til årets makreltur, som startede med en stor regnbyge, da vi ankom til SJ. Odde ved 13 tiden. 

Den var heldigvis drevet over, da vi sejlede kl. 14.00 og efter en times tid mod nord vest - ud langs revet, blev der sagt værsgo.

Vi lå på ca. 8-12m. vand. Her var der lidt spredte fisk, vi tog nogle drev i området, men uden den store succes. 

Derefter sejlede vi en lille halv times tid ud på Schultz grund, det var dog ikke det helt vilde. Fiskene var vist taget på sommerferie ??? 

Da klokken var cirka 18, sejlede vi tilbage til revet, for skipper håbede, at fiskene var kommet nærmere på kysten. 

Det var de, for nu begyndte der at ske noget mere, der var en del små stimer. 

I havn kl. 20 var det tid til opgørelse:

Vi var 21 mand på båden og i alt blev der kun fanget 49 makreller. 

 

Vi fra Haslev fangede:

Kenneth                     7 makrel

Hjalte                         4   ”

Philip                         3   ”

Poul-Erik                    2   ”

Edvin og Anders kunne ikke fange dem. Vi stødte også på nogle små stimer af sej og torsk - alle på 10-20 cm. Hornfisk så vi ikke noget til. 

 

Turhilsen Philip.

Turrapport -

Havtur fra Vedbæk 18. juli.

Søndag den 18. juli kl. 5,45 kørte vi 4 mand til Vedbæk Havn, hvorfra vi sejlede ud med "Sandmanden" for at fange sommer torsk.

Det var overskyet med en jævn vind (6-7ms) fra nordvest og lette bølger. Senere, godt op ad formiddagen blev det varmt og med solen fremme.

Vi sejlede nordpå og lagde os et stykke ud for Rungsted på 12-15 meter vand og fiskede på et par pladser der.

Per fangede her 2 pæne torsk, den største på 1,6 kg og Bender fik også et par fine sommertorsk. Philip og jeg ingen.

Bundstrømmen her var kraftig og da Fiskeriet døde ud valgte skipper at sejle et godt stykke sydover.

Der blev sejlet til en plads ud for Nordhavn, en plads kaldet Reden, der hvor der den 2. april 1801 blev udkæmpet et søslag mellem en britisk flåde og en dansk-norsk flåde forankret ud for København.

Kongeskibet Dannebrog lå ikke så langt fra……måske var de også ude og fiske efter motorskaden, nu hvor dronningen var på Færøerne.

Skipper kredsede rundt for at finde torskene og fandt dem.

Her var der torsk på 15-17 meter vand.

Så snart der blev ringet med klokken, var det med at få pirk, min. 200g, og forfang med ophængere ned og ramme bunden………løft med stangen og fange fisken. 

Bundstrømmen her var stadig kraftig, og man kunne kun få kontakt med bunden en del gange, før man måtte spinne ind og starte forfra for at kunne holde pirk nede på bunden. 

Alle på båden, også Philip og jeg, som endnu ikke havde fanget torsk fik bid her. Torskene stod helt nede, der var mange og flere blev sat ud igen.

Vi rykkede en del gange for at komme tilbage til pladsen indtil fiskeriet sluttede lidt før middag.

Medens vi sejlede tilbage til Vedbæk havn, var der god tid til at få renset fangsten.

En dejlig fisketur med fisk, frisk luft og sightseeing op og ned ad kysten.

 

                           Kopi  af IMG_0030

Per fangede største torsk af Haslev holdet……. den vejede 1,6 kg og det gav 1. præmien, en flaske rødvin.

 

Fangst resultat for Haslev holdet blev:

Per        5 + 1 torsk……største 1,6 kg

Bender     5 torsk

Philip        5 torsk

Stig    5 + 1 torsk

 

                Knæk & bræk    Stig

 

Turrapport –

Fladfisketur den 27. juni. 

Efter endt morgensamling og en køretur til Rørvig, gik vi ombord på Marianne F. og fik fundet en plads. 

Vi sejlede kl. 9.00 - efter 10 minutter blev der sagt værsgo og en masse orme dykkede mod bunden. 

Her gemte sig en flad eller to, ikke de store stimer men lidt har også ret. 

Vi blev i området, for det var vist ikke vores heldige dag. 

Det var måske vejret - let skyet og næsten stille. 

Skipper kone var heldig at fange 1 makrel ( den var lige på besøg hos Poul-Erik inden da) 

Vi havde masser af plads til de store armbevægelser, vi var 11 mand ombord  - fangst ca. 60 flade. 

Os fra Haslev fangede:

 

Søren             9 stk. 

Flest, og den største på 750 gr. 

Stig               8 stk.

Jørgen           7   ”

Poul Erik        4   ”

Philip             4   ”

Peter             3   ”

Edvin            2   ”

Hjalte            1   ”

Anders           0   ” 

 

I alt 38 stk. 

Turen sluttede dog med det store drama, for Edvin kunne ikke holde fingrene for sig selv og blev stukket af en fjæsing og måtte have den i varmt vand, men er dog i live endnu. 

Turhilsen Philip

 

Turrapport – Søndag den 30. maj

Torsketur i Langelandsbæltet.

Søndag den 30. maj kørte vi 10 mand af sted til Onsevig Havn for igen at fiske efter torsk i Langelandsbæltet på turbåden ”Hanne” med skipper Erik Johansen. 

Vi sejlede af sted kl. 8,00 i diset og stille vejr. Der blev sejlet mod nordvest mod de samme fiskepladser, som i april måned.

Vi startede fiskeriet på omkring 30 m. vand. Der var lidt langt mellem fiskene i starten, men junior Hjalte fik nogle pæne torsk på en sildelignende pirk.

Senere op af formiddagen blev fiskeriet bedre, og der blev fanget jævnt.

Vi fiskede hele tiden på dybt vand, og torskene bed en hel del på ophængere, måske især de flourrøde.

Der var også en del småtorsk – undermålere, som blev sat ud igen.

Som sidst var der også flere, som havde problemer med for mange bundhug, på den stenede bund og mistede pirke / blink mv..

Jeg selv havde erstattet springringen mellem krog og pirk med et lille øje af 0,35mm nylonline med brudstyrke på 8-10 kg. for ikke at miste pirke, men evt. i stedet kun kroge.

Det var dis til et godt stykke over middag før solen brød igennem og det blev ret varmt, over 20 grader. 

Da klokken var 14.30 sejlede vi mod Onsevig Havn igen.

Jørgen fangede den største torsk på 2,8 kg og vandt en flaske rødvin. 

Dagen sluttede ved Vandtårnet med lidt socialt samvær. 

 

Optælling.

Jørgen 6 torsk (største 2,8 kg) + 1  lange

Philip                16 torsk + 1 lange

Hjalte                 7    største 1,8kg

Anders                5  ”

Robert                5 

Stig                    6 

Bender                

Troels                 2     + 1 lange

Peter                  2 

Henrik                2 

Turhilsen Stig

Turrapport -

Hornfisketur den 9. maj.

Der var tilmeldt 10 deltagere til vor årlige hornfisketur.

Vi startede kl. 07,30 i ”Tårnet” til frisk morgenbrød og kaffe med div. snak og om, hvor vi skulle fiske. 

Vi snakkede om Næs og Vordingborg Havn. Der var nok mange fiskere ved Vordingborg Havn, så vi besluttede at køre til Næs, hvor der er fin plads og P- plads tæt ved vandet.

Der var en let sydlig vind med små bølger, men vandet var uklart.

Vi fordelte os og fiskede, men der var kun 1 enkelt hornfisk til Henrik, og nogle kørte hen og fiskede i Grønsund, det var ikke bedre.

Efterfølgende fordelte vi os lidt, Henrik og jeg kørte til Farø for at ”se på vandet”, men vi kørte så igen for at køre til Vordingborg Havn, hvor Flemming, Erik, Poul Erik og Philip var kørt til. Anders og Hjalte kom også.

Ole kom lidt efter vi var kørt fra Farø og fiskede der. Det skulle vi også have gjort for det var der, der var hornfisk.

Der blev fisket med blink med  silkekrogen og flådfiskeri med agn, som hornfiskestykke.

Det var en ”dum fiskedag”, som kun kan blive bedre.

Fiskeriet sluttede kl. 14,30 og deltagere samledes ved P-pladsen ved Tårnet kl. 15,30 og derefter i Tårnet.

 

Ved optælling blev resultatet:

Ole……… fangede     5 hornfisk

Henrik                    4 hornfisk

Poul Erik                2 hornfisk

Stig                       2 hornfisk

Philip                     1 hornfisk

Allan                     1 hornfisk

Hjalte, Anders, Flemming og Erik fangede ikke noget.              

I alt 15 stk. hornfisk.

Uddeling af 1. præmie til Ole for fangst af flest hornfisk, i alt 5 stk.

Turhilsen Stig

Turrapport –

Torsketur i Langelandsbæltet.

Her er noget guf for alle torskefans. 

Tirsdag d. 20. april var årets første tur på havet efter Corona aflysning og med deltagelse af 12 mand fra klubben. 

Der blev lagt fra kaj cirka kvart i otte, vi sejlede 1/2 time mod nordvest midt mellem Onsevig og nordlangeland

Der blev ringet med klokken, vi lå på omkring 35 m. vand.

Der var fisk, dog spredte. Tur lederen havde bestilt godt vejr og fine torsk, men man kan altså kun få den ene ting.

Vi fiskede på dybt vand, hvor der for det meste var småtorsk, som bed på ophængere, og som blev sat ud igen. Vi havde også en del problemer med for mange bundhug og mistede pirke / blink.

Det var næsten skyfrit og næsten havblik + ca 16 grader. 

Da klokken var 14.30 sejlede vi mod Onsevig igen og det var tid til tælling. Det blev til :

 

Stig                           6 torsk

Jørgen                        3. 

Poul-Erik                    3  

Anders                        

Erik                            

Per                             

Philip                          

Troels                        2   “

Edvin                         1   “

Bender                        

Peter                          1  ” 

Hans                          1  ”

 

Per og jeg selv fik hver en fladfisk. Desuden blev der fanget en del undermåls torsk, lidt hvillinger og nogle ulke. 

Troels fangede den største torsk på 2,25 kg. og vandt en flaske rødvin. 

Dagen sluttede ved Vandtårnet med lidt socialt samvær. 

Turhilsen Philip